Det pågår systembyten i stora delar av den svenska vården. Region Skåne och Västra Götalandsregionen håller på att införa Millennium från Cerner, som numera heter Oracle Cerner efter att ha köpts upp, och nio andra regioner har valt svenska Cosmic från Cambio,

Den största regionen av alla – Region Stockholm – har dock inte kommit lika långt trots att planerna på en modernisering funnits länge. Ett första försök att upphandla ett vårdinformationssystem tillsammans med Region Skåne och VGR, sprack redan 2015.

Bytte strategi

Sedan dess har regionen avbrutit upphandlingen av ett stort vårdinformationssystem, ett projekt som kallades FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö, tre gånger. Sista gången upphandlingen lades på is var under covidpandemin då regionen helt enkelt inte mäktade med att köra projektet.

– Allt har ändrats. Alla de som arbetat med att kravställa och utvärdera systemen har gått tillbaka till sjukvården för att arbeta med covid-19-patienter, sa dåvarande innovationsregionrådet Daniel Forslund, L, till Computer Sweden då.

Efter det lades kursen om och 2021 valde Region Stockholm i stället en ny strategi som skulle baseras på små moduler där det lättare ska gå att lägga till funktioner än ett enda stort it-system.

Äldre system måste bytas

Men nu upphandlar regionen ett huvudjournalsystem som ska ersätta det nuvarande Take Care.

”Det pågår ett skifte som omfattar flera system. Stockholm var tidigt med att digitalisera och nu behöver flera av de äldre systemen bytas. När det gäller Take Care så kommer bytet att ske genom att ett nytt huvudjournalsystem upphandlas. Andra system som omfattas är PDMS, det vill säga ett journalsystem för anestesi och IVA, där arbetet redan är igång” skriver Gertrud Ocklin som är programledare för Generationsskifte Vårdens IT i Region Stockholm, i ett mejlsvar till Computer Sweden.

Inom graviditet och förlossning har ett nytt journalsystem redan upphandlats och ska införas under de närmaste åren.

”De nya regionala systemen kommer ha tonvikt på öppna vedertagna gränssnitt, hög andel strukturerad information samt utvecklingsförmåga”, skriver Gertrud Ocklin.

Hur mycket som budgeterats för upphandlingen är sekretessbelagt så det vill hon inte gå in på.

Kunna dela data

På frågan om regionen i och med upphandlingen har omprövat sin strategi om att bygga en ny vårdinfrastruktur mer modulärt svarar hon att den tidigare FVM-upphandlingen innebar ett system som inkluderade bland annat operationsplanering, röntgeninformationssystem, PDMS och stöd för cytostatikabehandling.

”Den existerande it-miljön består sedan länge av många specialistsystem anpassade för varje verksamhets behov. Det vi gör nu är att säkerställa integrations- och utvecklingsförmåga i de nya system som upphandlas och införs, för att i större utsträckning kunna dela data mellan systemen”.

Hon skriver också att flertalet av regionens vård-system är mycket gamla och att det viktigaste är att verksamhetens behov står i centrum när it-stöden planeras och införs.

Mindre omfattande

När regionen försökte upphandla ett stort journalsystem för några år sedan avbröts det flera gånger och fick starta om – hur försöker ni se till att det inte blir så denna gång?

”Upphandlingen omfattar denna gång endast huvudjournalsystemet, det vill säga mindre funktionalitet än FVM-upphandlingen och mer likt det it-landskap som vården i Stockholm har idag. Vi tar med oss lärdomar och erfarenheter från FVM upphandlingen och har dialog med andra regioner för att ta in kunskap”.

Gertrud Ocklin tillägger också att vissa delar av det som ingick i FVM redan är upphandlade – närmare bestämt PDMS och systemen för graviditet och förlossning medan andra fortfarande kvarstår exempelvis operationsplanering.

”Sedan spelade pandemin en stor roll för beslutet att avbryta FVM-upphandlingen”, avslutar hon.