Förslaget till en ny datalag som behandlas i EU gäller hur konsument- och företagsuppgifter som genereras av smarta prylar ska få användas.

Lagförslaget har mött kritik från amerikanska företag men nu kritiseras lagen även från företag inne i EU, rapporterar Reuters.

Det är de tyska företagen SAP och Siemens som tillsammans med bland annat det tyska medicinteknikföretaget Brainlab, det tyska mjukvaruföretaget Datev och lobbygruppen Digitaleurope skrivit ett brev till EU-kommissionen.

Företagen skriver att förslaget riskerar ”att undergräva den europeiska konkurrenskraften genom att kräva att data delas – inklusive grundläggande know-how och konstruktionsdata – inte bara med användaren utan även med tredje part”.

Och de fortsätter med att det i praktiken kan innebära att EU-företag kommer att behöva lämna ut uppgifter till konkurrenter från tredje land ”särskilt sådana som inte är verksamma i Europa och mot vilka datalagens skyddsåtgärder skulle vara ineffektiva”.

En talesperson för kommissionen bekräftar att brevet tagits emot och säger att datalagen inte försöker ändra den europeiska eller nationella lagstiftningen om affärshemligheter men att det affärshemligheter inte heller ska användas som en ursäkt för att inte dela med sig av uppgifter.

– Vi måste hitta en balans där. Och det är precis vad vi försöker göra med förslaget om datalagen. Det finns skyddsåtgärder, alltså avtalsmässiga och tekniska skydd som fastställs i datalagen, säger han.