Den 10 augusti är det dags för Def Con 31, en ny upplaga av den årliga hackarkonferensen i Las Vegas, Nevada.

Inför årets konferens har Vita huset utmanat säkerhetsforskare och hackare att försöka knäcka dagens AI-modeller, däribland den som används av Chat GPT. Syftet är att hitta sårbarheter och täppa till dessa innan det händer allvarliga incidenter.

– Denna oberoende övning kommer att ge viktig information till forskare och allmänheten om effekterna av dessa modeller och kommer att göra det möjligt för AI-företag och utvecklare att vidta åtgärder för att åtgärda problem som finns i dessa modeller, skriver Vita huset i ett pressmeddelande.

Eventet kommer att anordnas av AI Village och på plats finns även utvecklare från Open AI, Google, Anthropic, Hugging Face, Microsoft, Nvidia och Stability AI.