Människor är positiva till att få in AI på jobbet – i alla fall om man ska tro Microsofts senaste Work Trend Index. I rapporten har 31 000 personer i 31 länder tillfrågats och triljoner produktivitetssignaler från Microsoft 365 analyserats ihop med trender från Linkedin Economic Graph.

Det hela landar i tre slutsatser – ett överflöd av digitala meddelanden hämmar innovation, anställda vill att AI ska hjälpa till att minska deras arbetsbelastning och anställda på alla nivåer i ett företag bör få utbildning för att hjälpa dem att utnyttja AI på bästa sätt. Det rapporterar vår amerikanska systertidning Computerworld.

– Den här nya generationen av AI kommer att ta bort det jobbiga arbetet och släppa loss kreativiteten, säger Microsofts vd Satya Nadella i en kommentar.

– Det finns en enorm möjlighet för AI-drivna verktyg att hjälpa till att lindra digital skuld, bygga upp AI-kompetens och stärka de anställda.

68 procent av de tillfrågade säger att de inte har tillräckligt med tid att kunna fokusera utan att bli störda, 64 procent kämpar med att ha tid och energi att utföra sitt arbete och 62 procent uppger att de behöver ägna för mycket tid åt att söka efter information under sin arbetsdag.

Men nu tycks många anställda sätta sitt hopp just till AI – 86 procent vill att AI ska hjälpa dem att hitta den information och de svar de behöver, 80 procent vill att AI ska sammanfatta deras möten och åtgärder och 77 procent vill att AI ska planera deras dag.

70 procent av de tillfrågade skulle vilja delegera så mycket arbete som möjligt till artificiell intelligens för att minska sin nuvarande arbetsbörda. Av dem skulle 79 procent använda det för analytiska uppgifter, 76 procent för administrativa uppgifter och 73 procent för kreativt arbete.

Samtidigt finns också en oro för att AI ska ta över våra arbeten. 49 procent uppger att de är oroliga för att AI ska ersätta dem på jobbet.

Och det krävs också en ordentlig utbildningsinsats – 82 procent av de tillfrågade ledarna säger att deras anställda kommer att behöva nya färdigheter för att vara förberedda för AI:s tillväxt.

Bland annat krävs, enligt Microsoft, färdigheter som kritiskt tänkande och analytiskt omdöme, komplex problemlösning samt kreativitet hos alla anställda och inte bara för dem som har tekniska roller eller är AI-experter.