När en bil tillverkas i en Volvofabrik sker det i flera produktionssteg – plåtar svetsas, karossen målas, en motor sätts på plats. Och nuförtiden ska också mjukvara och olika typer av sensorer som exempelvis kameror och radarutrustning monteras

– Att bilarna utrustas med mjukvarulogik har blivit ett kärnområde för oss som biltillverkare, säger Joakim Pernstål som är senior manufacturing engineer och hanterar produktionsberedningen inom mjukvara och test på Volvo Cars.

– Det handlar både om att öka säkerheten och prestandan.

Dyr test

I tillverkningsprocessen testas också att bilarna har rätt konfiguration med hjälp av bland annat radar- och kamerakalibrering. Men det är dyrt och ger inte alltid rätt utslag.

Joakim Pernstål
Joakim Pernstål.

– Utrustningen är dyr och komplex och har också rätt höga löpande kostnader. Och för oss som tillverkar en bil per minut är det viktigt att testerna inte är för komplexa. Vi vill ha en optimerad process där bilar inte faller ur flödet. Och det händer att bilar får felsignal trots att de är okej, säger han.

Så var ska man lägga ribban för testningen? Tillsammans med forskningsinstitutet Rise drog Volvo Cars i våras i gång ett projekt för att utvärdera just det baserat på de testdata som genereras i produktionen.

– Vi ville få en bättre bild av vad vi åstadkommer med utrustningen. Vad ger den till vår kund i slutänden? Är den överdimensionerad eller fyller den sitt syfte?

Projektet höll på en bit in på hösten och involverade mellan 10–15 personer – förutom forskare på Rise så fanns personer både från tillverkningssidan och utvecklingsavdelningen på Volvo Cars med.

För avancerad

Resultatet visade att utrustningen som används faktiskt är lite mer avancerad än nödvändigt och att det finns en möjlighet att förenkla testprocedeuren och mer exakt kunna peka ut vilka bilar som har felaktigheter.

Totalt handlar det om en besparingspotential på 18 miljoner kronor per år och fabrik – men ännu så länge är det just en potential. Inga beslut att ändra något har fattats.

– Man kan säga att det här är en början till ett underlag till någon form av beslut, säger Joakim Pernstål.

– Det är viktigt att veta vad man håller på med och vi måste titta på helheten tillsammans med dem från vår utvecklingsenhet. Man måste se det ur ett end-to-end-perspektiv.

Nya kontakter

Samarbetet med Rise har också gett mersmak. Visst har tillverkningssidan på Volvo Cars arbetat med forskare tidigare men då har det i första hand handlat om montering av hårdvara som svetsning och skruvförband.

– Nu har vi fått viktiga kontakter inom mjukvaruområdet också, säger Joakim Pernstål.

Att ett skruvförband inte sitter rätt det kan en operatör på golvet se men det går inte att se om logiken i en mjukvara är rätt, det är en annan nivå av komplexitet.

– Det är som två helt olika världar som möts. En komplex mjukvaruvärld möter en tillverkningsprocess där inget får gå fel och där komplexitet ökar risken för att inte uppnå robusta processer. Och så ska detta smälta samman.