I en stor undersökning bland svenska studenter som Chalmers genomfört är det tydligt att Chat GPT på kort tid blivit ett välanvänt verktyg. I princip alla av de nära 6 000 svarande studenterna i studien känner till det, en majoritet använder det och mer än en tredjedel använder det regelbundet.

I allmänhet är studenterna positiva men de saknar regler och riktlinjer för hur Chat GPT får och inte får användas och det är svårt att dra gränsen för vad som räknas som fusk. 62 procent tycker exempelvis att det är fusk använda chattbottar vid examination. Samtidigt är de flesta negativa till ett förbud.

– De allra flesta har inte en aning om huruvida deras lärosäte har några regler eller riktlinjer för att kunna använda AI ansvarsfullt. Och det är förstås bekymmersamt. Samtidigt är en överväldigande majoritet emot ett förbud mot AI i utbildningssammanhang, säger Hans Malmström, biträdande professor vid institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande på Chalmers, i ett pressmeddelande.

Bland de positiva kommentarer studenterna lämnat nämns bland annat att Chat GPT kan vara ett bra verktyg för studenter med funktionsvariationer. De flesta studenter är också av inställningen att AI:n ska användas som ett hjälpmedel och inte ersätta det egna kritiska tänkandet.

”Du ska klara av att göra samma saker som AI:n men den ska hjälpa dig till det. Du ska inte använda en miniräknare om du inte vet vad plustecknet på den gör”, skriver en student i enkäten.

Studien är den första i sitt slag i Sverige och genomfördes under april. 5 894 studenter svarade på enkäten.