Det finska konsultbolaget Silo AI har fått upp rejäl fart i takt med att kompetens inom AI blir allt mer eftertraktat. Idag har bolaget utöver i hemlandet kontor i Stockholm, Köpenhamn och Vancouver, där man har lyckats samla 240 personer som främst jobbar med machine learning, computer vision och software, data & ML engineering..

För att hitta rätt person för rätt uppdrag har man nu valt att använda svenska Cinodes mjukvara. Den gör att Silo AI får en överblick av beläggningsgraden på individnivå och bolagsnivå, och inte minst vem som finns tillgänglig.

– Att styra ett bolag med 50 medarbetare är ganska lätt, men med en så pass stark tillväxt som vi har är det väldigt mycket information som ska hanteras. Vi ville ha en plattformslösning som effektiviserar vår interna kommunikation gällande våra medarbetare och kundprojekt och gör den mer transparent och tillgänglig, säger Jaakko Vainio, operativ chef på Silo AI i ett pressmeddelande.

Och han säger att det hittills har gett bra effekt på hur uppdragen bemannas.

– Det vi omedelbart märkte var att det är mycket lättare med den interna kommunikationen, exempelvis om någon av medarbetarna blir sjuka eller något ändras i deras projekt. Informationen är alltid tillgänglig. Du ser datum och involverade personer, allting finns där redan. Och jag är säker på att produktiviteten redan har ökat och kommer öka än mer framöver.