Säkerhetsföretaget Cyberark har tagit fram ett nytt verktygsprogram som fått namnet White Phoenix.

Med hjälp av White Phoenix är det möjligt att återställa vissa filer som krypterats av gisslanprogrammen Blackcat/ALPHV, Play ransomware, Qilin/Agenda, Bianlian och Darkbit.

White Phoenix klarar för närvarande av att återställa pdf-filer och dokument som skapats av Microsoft Office eller Open Office. Förhoppningen är att fler format ska stödjas i kommande uppdateringar.

Programmet kan laddas ner utan kostnad från Github.