I takt med att inflationen ökar och att det ekonomiska läget är mer utmanande än på länge ser fler företag över sina kostnader. Och det sker på alla möjliga håll.

En del av företagens it-investeringar som ses över allt mer är kostnaden för molntjänster. Inte minst eftersom molnjättarnas priser ökat kraftigt under det senaste året, och den utvecklingen väntas dessutom fortsätta ytterligare.

Det har också börjat märkas i branschen, där allt fler dialoger med kunderna handlar om hur man kan hålla nere molnkostnaderna på bästa sätt.

– Med den konjunktur som vi befinner oss i, samt i kombination med inflation och prishöjningar så är detta väldigt eftertraktat, säger Zakaria Bennani, portföljansvarig för molntjänster på Telia Cygate.

Hur jobbar ni med rådgivning kring vad som ska ligga i molnet och vad som inte ska ligga där kopplat till kostnader?

– Vi jobbar hela tiden med att hitta rätt molnmix till våra kunder genom hela livscykeln. Eftersom vi har en bred verktygslåda med hybrida molntjänster så går det nästan alltid att hitta en modell som både möter kundernas behov och som passar deras plånbok.

Flera olika verktyg

Zakaria Bennani säger att det finns flera olika verktyg att ta till för att få koll på kostnaderna för det som lagts i molnet.

– Dels gör vi en initial analys tillsammans med kunden för att se över vad som ska flyttas till de publika molnen, vilka krav som finns på tillgänglighet och prestanda, och här använder vi till exempel Azure Migrate som är ett bra verktyg att använda i den analysen. Till det så övervakar vi med verktyget Microsoft Cost Management for Azure som ger oss en överblick över kostnaderna, säger han och lyfter även att man har verktyg som varnar om kostnaderna ser ut att bli högre än planerat.

– Vi sätter också budgetnivåer och larm för olika nivåer för att proaktivt kunna hantera oönskad och överallokering av budget. Vi arbetar tätt med kunderna i den överenskomna förvaltningsstrukturen för att kontinuerligt komma med rekommendationer kring justeringar och kostnadsoptimeringar.

Har ni något exempel på en kund som sparat mycket tack vare den typen av rådgivning?

– Det finns så klart exempel där vi med olika medel sparat på kostnader, men jag tror den mer intressanta frågan som vi ofta ställs inför är alternativkostnaden. Med det menar vi att kostnaden för att inte göra en investering i vissa fall kan innebära en minskad konkurrenskraft eller minskad effektivitet. Kanske till och med ökad säkerhetsrisk. Här blir frågeställningen mer komplex. Att förstå de parametrarna, och väva in dem i vår gemensamma förvaltningsmodell är också en del av rådgivningen.

Flera funktioner

På Atea har man precis lanserat ett nytt molnverktyg med just det uttalade syftet att hålla nere molnkostnaderna. Cloud Insights heter det, och det har tagits fram för Azure och AWS, men Ateas ambition är att fler molnleverantörer ska inkluderas framöver. Kostnad, molnkonsumtion och säkerhetsaspekter som exempelvis flerfaktorautentisering finns med i det nya verktyget.

– Det här är vårt första molnverktyg som vi vill ge till våra kunder i syfte att stärka deras insikter i hur de använder olika molntjänster. Många kunder har varken tid eller kraft att själva monitorera sin totala användning, säger Anne Klöväng, chef för Cloudcenter of Excellence på Atea om vad som ligger bakom att man nu lanserar Cloud Insights.

Har kunderna uttryckligen efterfrågat det här?

– Vi har arbetat med molnet i många år och vi ser att tekniken används på mer komplicerade sätt och ofta sprids över flera molnleverantörer. Det kan ofta göra det komplext och svårt att hänga med eller ha full kontroll. Vi tror att det är vårt jobb att se till att kunderna får rätt verktyg för att göra rätt strategiska val kring hur de använder molnet, både när det gäller styrning och kostnad.

Hur funkar det?

– Tjänsten kopplar upp sig mot kundens molnmiljö för att kunna presentera kostnader och tips för att göra deras molnmiljö bättre. Tjänsten samlar in data och producerar den kollektivt till kunden så det är både tilltalande för verksamheten samt de tekniska resurserna som ska genomföra förändringen. I verktyget finns även direkt access till våra molnspecialister om kunden behöver stöd.

En viktig del av Ateas arbete med det nya verktyget är, precis som hos Cygate, att hitta de delar som riskerar att bli onödigt dyra.

– Avsikten är att skapa insikter om hur du använder molnet. Att hjälpa kunder att fatta rätt strategiska beslut, inte minst kontrollera potentiella toppar, onödig användning av datorkraft och säkerställa en mer hållbar, säker och skalbar användning av multimolnanvändning, säger Anne Klöväng.

Läs också: Så minskar du molnfakturan – här är verktygen som håller koll på kostnaden