När molnjätten Amazon Web Services höll sitt årliga nordiska event AWS Summit i Stockholm präglades det av de globala makrotrenderna AI och maskininlärning, men också av de rådande – tuffare – ekonomiska tiderna. 6000 utvecklare besökte konferensen och de fick bland annat veta att molnmigreringarna fortsätter i snabb takt.

41 procent av alla företag i EU använder sig numera av molnlösningar. Norden ligger långt före, där 65 procent använder molnet och på plats för att visa upp detta fanns forskningstunga företag som Northvolt och Astra Zeneca.

Men för att börja med det tuffare ekonomiska klimatet har detta satt avtryck på molnanvändningen på så sätt att användarna blivit mycket mer medvetna om hur de använder de här tjänsterna och vad det är de lägger sina pengar på.

Omvärdera it-investeringar

Holly Mesrobian som är chef över serverlöst på AWS var på plats i Stockholm och hon menar att kärvare tider också kan innebära möjligheter att göra sin it-miljö effektivare och vassare.

– I de här tiderna är det viktigare än någonsin att kunna bygga mer och snabbare, säger hon. Om man ser sig runt om i världen är det tydligt att vi står inför stora utmaningar, många känner av de rådande ekonomiska omständigheterna.

– Men det här ger också möjligheter att omvärdera sina it-investeringar och öka effektiviteten. Det kan också ge plats för nya idéer och det måste vi som leverantör ge förutsättningar för.

De här nya idéerna kan komma plötsligt och oväntat, fortsätter hon, men det handlar också om att hela tiden samla på sig information och data, och sedan bygga strategier för det.

– Dagens organisationer måste ha rätt teknik för att de här idéerna ska kunna frodas. Vi kan data: Vi har använt data för att förstå våra kunders lagringsbehov i sjutton år, sedan har vi fortsatt släppa tjänster och funktioner för att man ska kunna skapa saker av dessa data.

Holly Mesrobian
Foto: AWSHolly Mesrobian.

– Företagen behöver en stark datastrategi, bestående av en heltäckande uppsättning tjänster, de behöver lösningar som integrerar deras datakällor så att de lätt kan få tillgång till dem. Sedan behövs rätt styrning, så att de kan få sina team att röra sig fort med dessa data.

Skala generativa AI-applikationer

Hela världen pratar just nu om generativ AI och Holly Mesrobian lyfte också Amazon Web Services satsning på området, Bedrock, som fortfarande befinner sig i ett tidigt stadium.

– Vi har verktyg som Sagemaker som gör det enklare för utvecklare att skapa nya maskininlärningsmodeller och överst har vi AI-tjänster som Amazon Transcribe som kan omvandla tal till text och Textract som extraherar text från skannade dokument, så att man kan lägga till AI-funktioner till sina applikationer.

Men maskininlärningsmodellerna blir som bekant större och större, och det är här Bedrock kommer in i bilden:

– Vi tror att de flesta kundupplevelserna och applikationerna kommer att stöpas om av generativ AI och vi har arbetat hårt för att göra det tillgängligt för våra användare.

– För att göra det enkelt att bygga och skala generativa AI-applikationer lanserade vi Bedrock, som ska göra de här modellerna tillgängliga via ett API, i en begränsad förhandsversion. Det kommer att bli ett stort steg för att kunna använda bekanta AWS-verktyg när man kör generativa AI-applikationer.

Kostnadsoptimering i fokus

När Computer Sweden talar med Gunnar Grosch, evangelist på AWS, bekräftar han att optimering på olika sätt ligger högt på dagordningen också bland de nordiska företagen. Han säger att det skett en stor förändring under de senaste åren. Medvetenheten hos molnanvändarna har ökat kraftigt.

– Jag träffar ju väldigt mycket användare och kostnadsoptimering är en av de vanligaste frågorna man får.

Gunnar Grosch
Gunnar Grosch.

– Nu finns ju också särskilda verktyg för att optimera kostnader och resurser. Det finns verktyg som ser över vad kunderna använder för EC2-instanser och hur de utnyttjas och som gör rekommendationer utifrån det.

– Det här är något allt fler använder sig av.

Förutom optimering är den vanligaste frågan som dyker upp nu den om ”resilience” eller motståndskraft, säger Gunnar Grosch.

– Det handlar om hur man bygger miljöer som ska vara motståndskraftiga mot olika typer av fel och så vidare.

– Slutanvändare av allt det som byggs i molnet i dag ställer högre och högre krav. Apparna ska fungera direkt. Utvecklare måste bygga på rätt sätt så att man kan erbjuda tjänster som alltid är på, säger han.

Den stora diskussionen som pågår nu om generativ AI – vad undrar användarna där?

– Framför allt har det medfört en större förståelse hos gemene man om maskininlärning och AI-tjänster och det har öppnat ögonen för hur man kan dra nytta av de här tjänsterna i det som företagen själva bygger, säger han.

– Men om man kollar på vår lansering av Bedrock är det fortfarande ett väldigt tidigt stadium, säger han.