Oracle och Microsoft har planer på ett samarbete för att möta den höga efterfrågan på kraftfulla servrar med grafikprocessorer som kommer av AI-boomen. Genom att öppna för möjligheten att hyra servrar från varandra skulle de kunna erbjuda sina molnkunder större tillgång till de kraftfulla resurser som krävs för AI-modeller, skriver The Information.

Företagen har redan fiberuppkoppling mellan sina datacenter för att hjälpa till att distribuera beräkningsuppgifter, men dessa skulle även kunna användas för att koppla ihop grafikprocessorer, GPU:er, som används för AI-körningar.

Bristen på GPU-kraft har fått Microsoft att införa åtkomstbegränsningar till AI-servrar för vissa interna team och prioriterat kundernas tillgång till beräkningsresurser.