Det nya arbetslivet efter pandemin är ett inte sällan förekommande samtalsämne numera. Hur ofta är ni på kontoret? Har ni några speciella dagar när ni är där? Alla företag gör så klart olika men faktum är att det är en dag som sticker ut tydligt om man tittar på hur folk rört sig i storstadsregionerna hittills i år.

Med hjälp av Telia, som har tagit fram anonymiserad och aggregerad rörelsedata från sitt mobilnät, så kan vi se att torsdagen är den dag som avviker minst från hur det var under en helt normal vecka i det där gamla arbetslivet när alla förväntades vara på kontoret fem dagar i veckan.

– Vi ser liknande mönster för samtliga dagar utom torsdagar, som är den dagen som flest är på kontoret, med endast 7 procent färre på kontoret i år jämfört med 2019, säger Kristofer Ågren, dataanalyschef på Telias Division X, där man har tagit fram de aktuella siffrorna till Computer Sweden.

Veckodagsanalysen bygger på fem veckor under våren, där påskveckor och andra lediga veckor har valts bort. Rörelsedatan är från kommunerna Stockholm, Solna, Göteborg och Malmö och jämför vecka 11,12,13,17 och 18 med motsvarande veckor 2019.

Samma kommuner ligger också till grund för statistiken över hur rörelsemönstret sett ut i stort sedan vecka 6 2020, som var en av de sista vanliga veckorna innan covid-19 bröt ut på bred front.

Från de graferna kan man se att det kan skilja sig åt mellan kommunerna vid enstaka tillfällen, men i det stora hela följer man samma mönster. Distansarbetet fortsätter men sakta men säkert ser man att något fler väljer att åka till jobbet.

– Vi har inte gått tillbaka till samma beteende som innan pandemin. Det är fortfarande färre på kontoren på veckosnittsbasis, konstaterar Kristoffer Ågren.

– Jämfört med samma veckor 2022 så är det en liten ökning i andel personer på kontoret även om det under de senaste veckorna är ungefär samma nivåer.

Han poängterar dock att det handlar om anonym och aggregerad data, och att det inte helt och hållet går att slå fast att personer faktiskt är på kontoret. Men på Telia anser man det vara en tydlig fingervisning för hur många som jobbar på sina kontor. Datan utgår nämligen från följande huvudsakliga antaganden:

Endast veckodagar är inkluderade, och det handlar om resor med ett uppehåll längre än en timme. Uppehållet sker dessutom innan kl 16 och senare än den första rörelsen på dagen, samt minst 500 meter ifrån första rörelsen för dagen.