Nu lägger Italien 30 miljoner euro, nästan 340 miljoner kronor, på att öka den digitala kompetensen hos personer som är arbetslösa eller riskerar att konkurreras ut av AI och automatisering, rapporterar Reuters.

20 miljoner går till att utveckla den digitala kompetensen hos arbetslösa medan 10 miljoner går till dem som löper risk att ersättas med hjälp av den nya tekniken. Det handlar särskilt om sektorer som transport och logistik, kontorsstöd och administration, produktion, tjänster och detaljhandel enligt den fond, Fondo per la Repubblica Digitale, vars syfte är att höja italienarnas digitala färdigheter och som inrättades för två år sedan.

Italienarnas digitala kompetens ligger lägre än EU-snittet. I EU saknar 46 procent grundläggande digitala färdigheter medan det handlar om 54 procent i Italien.