Microsoft håller sig kvar i den regulatoriska hetluften. Sedan tidigare pågår en granskning av hur Microsoft skickar med Teams med Office-sviten, något som fått bland annat Slack att ropa konkurrensmissbruk. Nu har EU vänt blickarna mot molnet, efter att en rad molnleverantörer krävt en granskning av hur Microsoft använder sin styrka med Azure-plattformen.

Det är nyhetsbyrån Bloomberg som rapporterar att EU:s konkurrensmyndigheter skickat ut förfrågningar till Microsofts kunder och konkurrenter, som en del i en ”informell” granskning. Frågorna fokuserar på om Microsoft har tillgång till affärskritisk information från andra molnleverantörer företaget gör affärer med, och om sådan information i så fall används för att skaffa sig konkurrensfördelar på molnmarknaden.

Bland de som klagat på Microsofts beteende finns branschgruppen CISPE, som har kopplingar till Amazon Web Services. Även Google Cloud har lämnat in klagomål.

Enligt Bloombergs uppgifter kan förfrågningarna innebära att en formell granskning står för dörren.