Enligt en undersökning från Gartner skulle de flesta acceptera att bli övervakade av it-verktyg och det samtidigt hjälper dem att utföra sina uppgifter effektivare. Undersökningen är gjord bland 4800 digitala arbetstagare i USA, Storbritannien, Indien och Kina.

Gartner definierar en digital arbetstagare som en anställd som använder digital teknik i någon form för kommunikation, information eller produktivitet.

Hela 96 procent uppgav att de skulle vara villiga att acceptera elektronisk övervakning av sitt onlinearbete i utbyte mot möjligheter att lära sig mer om sitt arbete eller få proaktiv hjälp från it-avdelningen.

Enligt Gartner handlar den välvilliga inställningen till övervakningsprogram att anställda upplever att de översvämmas av information och appar i sina digitala arbetsytor. Kunskapsarbetare använder nu i genomsnitt omkring elva program jämfört med endast sex under 2019.

Alla övervakningstyper och verktyg är dock inte välkomna. Övervakning av anställda för att kontrollera vem som arbetar och vem som inte arbetar eller vem som dyker upp på kontoret är allmänt ogillad. Omvänt är övervakningsteknik som informerar arbetstagarna om huruvida förväntade resultat och mål uppnås mycket accepterad, enligt Gartner.