Distansarbetet har gjort det svårare att ha ett säkert nätverk inom bolaget. På banken Northmill har man tagit hjälp av IT-Total som ska leverera en produkt från Fortinet, molnbaserade Fortisase. Den funkar enligt konceptet zero trust, det vill säga att ingen får tillgång till en resurs eller ett nätverk utan att verifiera sig manuellt.

– Fortisase innebär ett rejält lyft för vår it-säkerhet på användarsidan. Vi valde denna zero trust-lösning eftersom vi gillade förslaget som IT-Total presenterade. När den är fullt implementerad kommer vi kunna hantera åtkomsten på ett smidigare och finfördelat sätt, men även med högre säkerhet, säger Hikmet Ego, cio på Northmill Bank i ett pressmeddelande.

IT-Total uppger att utvecklingsarbetet har genomförts under tre månader, i ett samarbete mellan Northmills it-avdelning, IT-Total och Fortinet. Projektet har inneburit en rad utmaningar gällande GDPR och säkerhetsfrågor. Konceptet har också testats i en förstudie för att hitta rätt nivå för säkerhet och tillgänglighet.

– Fortinet har en beprövad produkt och förstår arkitekturen. Vi bytte ut Northmills ekosystem, från brandväggar och wifi på kontoren, till att installera in nya brandväggar från Fortinet som kommunicerar med accesspunkterna. Även molntjänsterna litar på de nya brandväggarna, säger Andrej Smailagic, chef för Business Operation och projektledare på IT-Total i en kommentar.