Det har varit några minst sagt intensiva år på Tietoevry sedan sammanslagningen mellan Tieto och Evry 2019. Och arbetet med att sätta den nya organisationen fortsätter.

Sverige är fortfarande det största nordiska landet, men samtidigt har Sverige inte längre någon representation i globala ledningsgruppen. Detta efter att Sverigechefen Johan Torstensson valdes bort som vd för det nya affärsområdet Tech Services, och Satu Kiiskinen fick jobbet. Tech Services blev verklighet den 1 april, då de tidigare områdena Connect och Transform slogs ihop.

Det är också Tietoevry Tech Services som står i konsultjättens rampljus just nu, dels eftersom affärsområdet ska särnoteras eller säljas, dels för att man nyligen meddelade att en ny nedskärning väntar. Och även i det fallet kommer agerandet slå hårt mot Sverige.

Sökt om jobbet tre gånger

Hur är då stämningen på det svenska huvudkontoret mitt i all omstrukturering? Ganska bra trots allt, om man frågar Lars-Erik Håkanson, som är ansvarig för Tietoevry Tech Services i Sverige. Efter en lång karriär i branschen, med många år på IBM och HP så kom han till Tietoevry från Cognizant, och nu har han varit på Tietoevry i två år. Och han har själv ett tydligt exempel på hur omvälvande de senaste åren varit på bolaget.

– Jag har fått söka om mitt jobb tre gånger på ett och ett halvt år, säger han och berättar hur han gått från rollen som Sverigechef på Cloud & Infra, det som sedermera blev Connect och som numera alltså slagits ihop med Transform till Tech Services.

Bortom jobbytena säger han att sammanslagningen till Tech Services är en välkommen åtgärd, och ännu mer välkommet blir det att svenska Tech Services snart kommer vara en egen juridisk enhet. Planen är att Tietoevry Tech Services AB ska vara helt igång under juni, och motsvarande aktiebolag finns redan på plats i såväl Finland som Norge.

Affärsområdet Tech Services har cirka 8000 anställda totalt och av dessa finns cirka 1600 i Sverige.

– Det har varit på tapeten i ett och ett halvt år. Personligen tycker jag att det är inspirerande och det ger stora möjligheter för våra kollegor som jobbar med svenska kunder. Vi har stora och viktiga kunder i Sverige och med det här kan vi finna energi och entusiasm, säger Lars-Erik Håkanson, som konstaterar att man kommer vara både den största svenska och nordiska leverantören.

– Vi fyller en viktig funktion i det svenska samhället, med kunder som till exempel Region Stockholm, Region Skåne, Region Västernorrland, Bankgirot och Swish.

Fokus på den svenska marknaden

Att få verka som ett eget bolag kommer också innebära stora förändringar i hur man jobbar.

– Allt börjar och slutar med kunden, det är utifrån hur vi möter våra svenska kunder vi ska mätas. Den inriktningen ska vi ha nu, och det känner jag mig nöjd med. Att vara kundcentrisk är a och o, och där har vi svängt runt de tre senaste månaderna. Det gamla Tieto har varit ett väldigt produktorienterat bolag, med ett inifrån och ut-tänkande. Nu gör vi en helomvändning och ska ändra vår approach och bli 100 procent kundcentrerade.

Att drivas som ett eget bolag kommer också göra att det är den svenska marknaden som blir fokus, och där kommer man främst tampas med bolag som CGI, Advania och Iver.

– Vi ska inte slåss med de största drakarna utan vi ska vara nära och starkast och bäst på vår hemmamarknad. Vi är väldigt fokuserade på vår hemmaplan, vi är här och vi är nära våra kunder och förstår dem bra, säger Lars-Erik Håkanson och tror att det kommer gynna den svenska verksamheten.

– Vi ska utnyttja den storlek och styrka som vi har och sedan får alla se vad vi har för kapacitet. Region Stockholm är ett bra bevis på hur högt vi värderar säkerhet. Där har vi fått en bra utvärdering av kunden, där de tycker att vi förstår det bra.

120 tjänster försvinner

Han betonar också vikten av att ligga nära kunderna under en period när det händer så pass mycket som det har gjort på Tietoevry under de senaste åren.

– Vi har pratat mycket med våra 20 största kunder. Det är viktigt att ha en tät dialog när det sker stora förändringar.

Det senaste beskedet säger alltså att upp emot 120 tjänster kan komma att försvinna från det svenska bolaget.

Var ska ni kapa?

– Mestadels är det i managementstrukturen och där det finns overlaps. När vi slår ihop två delar så finns det kanske två ansvariga på samma kund, och på flera håll kan det finnas två chefer. Det är inte en så stor siffra procentuellt sett. Sedan kommer vi också anställa folk, vi har behov av att anpassa oss efter marknaden och stärka upp hur vi jobbar mot våra kunder.

Det är som sagt tydligt att Lars-Erik Håkanson ser fram emot att komma igång med det nya bolag som bildas i juni. På frågan om det känns skönt att få lite klarhet i vad som gäller svarar han:

– Jag är en lagspelare och en coach. Tillsammans med vår koncernledning är min uppgift att motivera teamet mot rätt mål och strategi med rätt prioriteringar. Är det stökigt i hela huset är det bättre att städa varje del för sig själv. Att sortera ut och göra det tydligt. Det är bra med ordning och reda.

Stora offentliga kunder

Sedan återstår det som sagt att se vad som ska hända med Tietoevry Tech Services framöver. En försäljning är som sagt ett alternativ. Frågan är bara vem som ska köpa, om det blir en konkurrent eller ett riskkapitalbolag. Med tanke på att man har ett flertal stora offentliga kunder lär det också finnas utmaningar kring hur man ska hantera de juridiska delarna kring molnet.

Vem skulle kunna köpa er utifrån det faktum att ni har stora offentliga kunder?

– Det beror på hur man ser på det. Ska man tänka i de banorna så har vi kunder som ställer höga krav. Vi har uppfyllt de kraven utifrån hur vi levererar. Då måste man värdera utifrån vad som är viktigast och en klok köpare har noga tänkt igenom vad de vill med bolaget.