Världshälsoorganisationen WHO uppmanar till försiktighet när det kommer till användning av AI i vården. FN-organet lyfter fram möjligheterna med artificiell intelligens men ser problem med hur tekniken används som beslutsstöd och för att tillgängliggöra hälsoinformation.

Problemet enligt WHO är att data som används av stora språkmodeller som Chat GPT för att fatta beslut kan vara partisk och leda till vilseledande eller felaktig information, och rentav missbrukas i form av desinformation.

”Det finns oro över att försiktigheten som normalt skulle användas för varje ny teknik inte tillämpas konsekvent när det gäller stora språkmodeller (LLM). Detta inkluderar en utbredd efterlevnad av viktiga värden som transparens, inkludering, allmän delaktighet, expertövervakning och rigorös utvärdering”, skriver WHO i ett uttalande.

Enligt WHO det är avgörande att bedöma riskerna med att använda AI för att skydda och främja människors välbefinnande och för att skydda folkhälsan.