De börsnoterade konsultbolagens rapporter för första kvartalet har nu trillat in. Givet konjunkturen ser det fortfarande ganska positivt ut, men det är svårt att få en samlad bild över hela konsultbranschen.

Företaget Cinode sammanställer i vanlig ordning rapporterna och utifrån den statistiken konstaterar bolaget att sektorer som energi, offentlig verksamhet samt försvar och cybersäkerhet går väldigt starkt, medan andra områden som fastigheter och retail har större utmaningar. Bilden av att det tar längre tid än vanligt att starta nya projekt lever också kvar och vittnar om än något mer avvaktande marknad.

digram
Källa: CinodeTillväxten under årets första kvartal. Klicka på grafiken för att se en större bild.

Den genomsnittliga tillväxten ser stark ut på pappret, och ligger på 15,1 procent. Där ska man dock ta i beaktning att inflationen ligger runt tio procent. Addnode, Combined X och CAG är de bolag som vuxit mest, men värt att notera att det för såväl Addnode som Combined X inkluderar förvärv.

grafik
Källa: CinodeRörelsemarginalen under första kvartalet 2023 och 2022. Klicka på grafiken för att se en större bild.

Lönsamhetsmässigt har hälften av bolagen ökat sin marginal. Även här finns en yttre förklaring som kan påverka. Årets första kvartal har en kalenderdag mer än motsvarande kvartal ifjol. Exsitec, Prevas och B3 Consulting är trion med högst marginaler.

Offentlig sektor driver på

Per Wallentin, vd på Knowit, säger också att det är svårt att se något tydligt mönster i hur marknaden utvecklas,

– Det är en spridd bild där vissa kunder väljer att senarelägga projekt eller dra ner investeringarna jämfört med tidigare planer. Andra kunder fortsätter investera som tidigare, det gäller i flertalet branscher, säger han och lyfter två områden med lite mer entusiasm och ett som har det lite trögare.

– Efterfrågan ser lite olika ut beroende på erbjudande och bransch, där vi på Knowit ser en fortsatt god efterfrågan på digitaliseringsprojekt inom offentlig sektor, och mer specifikt upplever vi ett fortsatt högt tryck inom försvarsrelaterade projekt. Ett område där efterfrågan är lägre än tidigare är retail.

Är det någon del av Knowit som går extra bra?

– Cirka 40 procent av vår omsättning är offentlig sektor och här är det ett fortsatt högt tryck på att digitalisera viktiga samhällsfunktioner. Vi ser fortsatt god utveckling för våra erbjudanden inom cybersäkerhet och vårt nyaste affärsområde Connectivity, som jobbar inom mer tekniktunga projekt och inbäddade system, har en fortsatt mycket fin utveckling.

Men det finns också en tröghet i marknaden som gjorde att Knowit minskade sin rörelsemarginal till 7,8 procent från 9,5 procent under fjolårets första kvartal.

– Det är främst drivet av att säljcyklerna är noterbart längre och att det finns avvaktan eller neddragningar hos vissa kunder. Vi möter också större utmaningar med att belägga mer juniora konsulter, och en lägre efterfrågan på generella projektadminstrativa roller, konstaterar Per Wallentin.

Minskad rekrytering

Anette Billing, vd på B3 Consulting Group, säger också att marknaden är en bra bit ifrån hur det såg ut för ett år sedan.

– Vi kan se att vi har ett mer normalt läge på marknaden än det enorma tryck som var 2022. Konkurrensen om uppdragen har ökat. Samtidigt ser vi att det finns en underliggande efterfrågan på tjänster inom digitaliseringens samtliga faser och vi arbetar hela tiden aktivt med att ligga nära kunderna för att förstå och realisera deras behov, säger hon.

Hos B3 jobbar man med olika specialistbolag, är det något av era specialistbolag som går extra bra?

– Vi visar i rapporten att vi haft stark tillväxt inom vårt affärsområde Cloud & Technology platforms.

Är det någon del som har det lite tyngre?

– Ingen direkt del, men vi kan se att det finns flera tillgängliga systemutvecklare på marknaden.

Tittar man på antalet medarbetare är tillväxten lägre än tidigare. Dels rekryteras det inte lika friskt, dels har antalet förvärv varit färre.

Per Wallentin säger så här om hur Knowit tänker kring att växa eller minska personalstyrkan nu när marknaden är mer svårförutsägbar.

– Vi har ett fortsatt behov av att rekrytera nya talanger till Knowit inom flera områden som till exempel programmering, cybersäkerhet och molntjänster, det är viktigt för vår framtida utveckling. Men nu lägger vi ett större fokus på säljaktiviteter jämfört med tidigare och mindre på rekrytering, vilket innebär att nettorekryteringen varit negativ under kvartalet, säger han.

På B3 har personalstyrkan vuxit jämfört med hur det såg ut för ett år sedan, men Anette Billing betonar också att det blir ett lite annat fokus nu.

– Vi gick ur Q1 2022 med 742 medarbetare och Q1 2023 med 802 medarbetare, så vi har fortsatt att växa och slutar aldrig träffa kandidater men givetvis gäller det att vara klok och rekrytera den kompetens som är mest efterfrågad. Vi har fortsatt lönsam tillväxt på agendan och våra finansiella mål ligger helt i linje med vad vi levererar, säger hon.