AI var en av frågorna som togs upp under G7-ländernas möte i Hiroshima i Japan. Ledarna för de sju länderna sa under mötet att de ”omedelbart måste ta ställning till möjligheterna och utmaningarna med generativ AI” och efterlyste utveckling och användning av tekniska standar, rapporterar Reuters.

I ett uttalande skriver G7-ledarna att de ska ”främja internationella diskussioner om inkluderande styrning av artificiell intelligens (AI) och interoperabilitet för att uppnå vår gemensamma vision och vårt gemensamma mål om pålitlig AI, i linje med våra gemensamma demokratiska värderingar”.

Medan EU är på sluttampen med en AI-lag som troligen blir den första i sitt slag och kan bli ett prejudikat så har länder som USA och Japan hittills varit mer försiktiga när det gäller reglering av AI.

Trots skillnaderna så enades alla länderna om att skapa något som de kallar Hiroshimaprocessen för AI – ett ministerforum där frågor kring generativ AI, exempelvis upphovsrätt och desinformation, ska diskuteras redan före årsskiftet.

De länder som utgör G7-gruppen är Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA – förutom de sju ingår även EU.