Det pågår en strid mellan Europas stora teleoperatörer och nätjättarna i USA, då de förra vill att nätbolag som Meta, Google och Netflix ska vara med och betala för 5g- och bredbandsnät inom EU, eftersom de står för en så stor del av trafiken.

EU-kommissionen håller på och utreder frågan.

Nu får internetbolagen stöd från ett tungt EU-organ.

Berec, The Body of European Regulators for Electronic Communications, anser inte att det finns några konkurrensproblem eller andra brister på marknaden som skulle vara till nackdel för slutanvändarna. De är därmed skeptiska till en nätavgift för internetbolagen. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

”Det är tveksamt om obligatoriska avgifter på CAP:er (innehålls- och applikationsleverantörer) till ISP:er (internetleverantörerna) skulle leda till att medlemsstaterna når sina uppkopplingsmål, uppger Berec i ett uttalande.

Tvärtom är det troligt att ISP:er i redan välförsörjda områden kommer att gynnas mest av det här, anser Berec.

De menar också att nätavgifter kan missgynna mindre operatörer med lägre stordriftsfördelar och förhandlingsstyrka, avskräcka nätbolagen från investeringar och bryta mot EU:s nätneutralitet. En avgift riskerar också att leda till prishöjningar för konsumenter, enligt Berec.