När Tim Potter, ledare för Deloitte Consulting, betraktar det aktuella utbudet av program och tjänster för företag ser han en potential för it-baserade organisationer att sätta fart både på innovation och tillväxt.

– Företagen strävar ständigt efter att hitta lösningar inom mjukvara och tech för att förbättra tjänster, leverera mer lovande produkter, rationalisera inre processer och höja produktiviteten, säger han. Han tillägger att det hela tiden kommer nya framsteg som hjälper företag att nå sina mål.

– Att stötta verksamheten samtidigt som man skyddar företagets data förblir en utmaning för it-chefer, säger Potter:

– Som ansvariga inom it måste it-chefer, och så även i framtiden, ständigt söka efter program och tjänster som gör att de kan hantera denna tilltagande komplexitet.

Här tar vi en titt på de senaste trenderna inom mjukvara och tjänster för företag. Så att ansvariga inom it kan dra mesta möjliga nytta av det som är på gång just nu.

AI vill in i företagen

Vare sig det gäller omställning av kundtjänsten, marknadsföringsstrategier eller affärsmodeller så kommer artificiell intelligens att revolutionera företagen. Det säger Michael Shehab, innovationsledare på PWC. Han råder it-ansvariga att granska sina nuvarande verksamheter i syfte att upptäcka problem som kan lösas med AI. Och det kommer att förutsätta att ny kompetens utvecklas i organisationen för att teamen ska kunna ta ai-system i drift med framgång och utveckla program och datamiljöer som i grunden är anpassade till de nya strategierna.

Shehab noterar att företagen redan gör enorma investeringar i AI. Enligt undersökningar från PWC har AI potential att stå för 15,7 biljoner (tolv nollor) dollar i global ekonomisk tillväxt år 2030:

– Med alla de nya AI-baserade verktygen och lösningarna, som generativ ai, så kommer de flesta större företag i dag att vilja lägga händerna på avancerad teknik för att kunna transformera sitt sätt att driva verksamheten, säger Shehab.

Chat GPT lockar företag

Med tanke på all uppmärksamhet som Chat GPT har fått sedan det lanserades är generativ AI något som många människor tänker på. Det säger Brandon Jung, direktör för ekosystem på Tabnine, ett företag som utvecklar ai-baserat stöd för att skriva kod:

– Det är mycket snack om tillämpningar i framtiden, om potentialen och om vad det betyder för AI:s framtid – en del är korrekt, annat är fel.

De potentiella företagstillämpningarna för AI-baserade dialogverktyg är enorma, och många företag undersöker vad som kan göras med generativ AI – fast försiktigt:

– Ju mer strukturerat materialet är, desto bättre fungerar de här verktygen, säger Jung:

– Programkod är ett exempel på strukturerade språk som erbjuder ypperliga möjligheter.

Dialogrobotar för kundtjänst förbättras snabbt, säger Jung:

– Vi kommer också att se tillämpningar som gäller grundläggande standarddokument inom personaladministration, juridiska dokument, nyhetsrapporter, instruktionsböcker och annat.

Kreativiteten i utvecklingen av algoritmer begränsas för närvarande av begränsningarna i existerande datamängder för träning:

– Även om AI-systemens utdata kan bli unika så kommer det sannolikt att följa stilen, ordvalet och tolkningen av bakomliggande träningsdata, förklarar Jung:

– AI kommer inte att författa prisbelönt skönlitteratur inom överskådlig framtid.

Kantdatorsystem kommer

Kantdatorekonomin är en av de viktigaste trenderna i år på företagsmarknaden. Det säger Ken Englund, ansvarig för teknik, media och telekommunikation på EY.

I och med att sakernas internet (IoT) växer måste företagen behandla allt större datamängder:

– Att flytta dessa data fram och tillbaka till stora molnplattformar för behandling är kostsamt och tar mycket tid, förklarar Englund:

– Därför behöver företagen ha intelligens i nätverken på den plats där data samlas in – lokalt – i nätverkets utkant.

Englund råder it-chefer att fundera på att investera i kantdatorsystem med tanke på hur de kan rationalisera processer och förbättra kundupplevelsen:

– Det är viktigt för säljföretag att utforska vad kantdatorsystem kan göra när det gäller att omkullkasta existerande affärsmodeller – även om det gör att de konkurrerar med den egna traditionella verksamheten, säger Englund.

Han tillägger att de fördelar som kantdatorsystem ger kunderna är värda kostnaden. Englund tror också att den tid det tar för ett kantdatorsystem att betala sig kommer att krympa så småningom, vilket kan driva fram ännu mer innovation och teknikinvesteringar.

Privata mobilnät kommer snabbt

Användningen av privata mobilnät ökar snabbt. Det ger företagen ett allt mer lockande och användbart alternativ för kommunikation. Det säger Roy Chua, grundare och chef för Avidthink, ett undersöknings- och analysföretag:

– Nya förbättringar av tekniken, ökande medvetenhet om fördelarna med 5g och mer öppna statliga spektrumbestämmelser har ökat användningen av privata mobilnät.

Privata mobilnät erbjuder både låg latens och hög datatakt. Tekniken gör också att företag kan lägga till nya tjänster snabbt samtidigt som de hanterar trafikens snabba tillväxt:

– Exempel på snabb omställning är till exempel industri 4.0, smart jordbruk, campusautomatisering, smarta städer, autonom robotik och telehälsa, säger Chua.

Chua nämner att undersökningsföretaget Analysys Mason bedömer att det kommer att finnas fler än 20 000 privata mobilnätverk – både LTE och 5g – år 2026, och att företagen kommer att satsa över fem miljarder dollar på sådana nätverk under de kommande fyra åren. Innovativa it-chefer ser utsikterna för privat 5g och vill komma igång för att snabbt skaffa erfarenhet och insikter i hur privat 5g-innovation kan skapa värde för verksamheten, säger Chua.

– De börjar med ett innovationslabb eller startnätverk med några få basstationer för 5g och 5g-terminaler – telefoner, surfplattor, 5g-modem och routrar – för att ansluta till industriell utrustning, förklarar han.

Privata mobilnätverk kan dras igång på bara några veckor, men det är viktigt att hitta en leverantör som har erfarenhet av delad spektrumteknik, nätverksutplacering, lösningsintegration och nätverksövervakning och support 24/7, tillägger Chua.

Digital omställning nu i fas 2.0

It-chefernas sätt att ta itu med den digitala omställningen har förändrats dramatiskt, säger Shafqat Azim, partner på it-undersöknings- och konsultfirman ISG. 

Han tillägger att satsningar på digital omställning numera granskas hårdare, eftersom it-cheferna vill tillföra reellt värde till verksamheten.

Azim tror att företagen allt mer kommer att sluta med transaktionsinriktade projekt baserade på tjänstenivå-avtal som inte säger något om omställning:

– Digital omställning kommer att läggas till i tjänstemodeller av typ kör-och-drifta. Man går från att tänka sig en enda stor omställning till att tänka i termer av kontinuerlig omställning, säger Azim.

Azim råder it-chefer att betrakta investeringar i digital modernisering genom en lins för värderealisering och hantering av cyberrisker – samtidigt med fokus på traditionell kostoptimering:

– Se till att lösningar för storskalig transformering av applikationer och plattformar … har ett uttalat överlägg av digitala trådar som går hela vägen, tillägger han.

Autentisering utan lösenord redo för stora världen

Världen har utvecklats förbi det stadium där ett enkelt lösenord räcker som skydd, fastslår David Burden, it-direktör på Forgerock, ett företag som utvecklar teknik för identitets- och accesshantering i öppen källkod.

Framför att standarden Fido2 har gjort att övergången till lösenordsfri autentisering har tagit fart. Det är nu den starkaste trenden för företag som utvecklar program för företag, säger Burden:

– De största aktörerna i branschen, som Apple, Microsoft och Google, samt andra, har bidragit till att sprida Fido2-standarden. De har tillkännagett planer på att tillämpa lösenordsfri autentisering på olika enheter, webbläsare och plattformar.

Burden nämner Gartners förutsägelse att år 2025 kommer över 50 procent av de anställda och över 20 procent av privatpersonerna att autentisera sig utan lösenord – en stor förändring jämfört med 10 procent i dag.

Lösenordsfri autentisering lovar dessutom att förbättra kundupplevelsen avsevärt:

– Med en omfattande process för autentisering i företaget kan en användare logga in på ett nätkonto utan att behöva ange ett lösenord, förklarar Burden:

– Det eliminerar bekymmer för glömda lösenord och den besvärliga processen med återställning av lösenord.

Lösenordsfri autentisering sparar dessutom tid:

– Det skyddar de mest använda och mest sårbara resurserna i företagen samtidigt som de erbjuder en enastående användarupplevelse och stimulerar personalens produktivitet, säger Burden.

Totalt sett, säger han, har Fido2 potential att både höja säkerheten och förenkla accessen på näten, samtidigt som det kraftigt minskar faran för att cyberbrottslingar stjäl inloggningsuppgifter.

Molnäkta blir första val

Rajesh Kumar, it-direktör på LTI Mindtree, ett företag som arbetar med digital omställning, ser en ljus framtid för molnäkta plattformar. Han ser det som ett sätt att bygga och driva applikationer som drar nytta av de distribuerade programkörningsmöjligheter som följer av molnmodellen.

Molnäkta applikationer är utformade och byggda för att dra fördel av molnets storlek, elasticitet, stryktålighet och flexibilitet. Det ger användarna möjlighet att köra igång genom plattformskonfigurering utan att behöva ägna mycket tid åt skräddarsydd utveckling:

– Alla tillägg och anpassningar byggs externt genom integrering med plattformen, förklarar Kumar.

Serverlösa applikationer som körs på molnplattformar blir annorlunda än traditionell driftsättning av mjukvara, där programmen körs på en serverinfrastruktur som körs antingen i molnet eller i en serverhall, förklarar Kumar:

– Den här trenden omfattar också utveckling av slutanvändarapplikationer på lågkodsplattformar.

Arbetssättet där system utvecklats utifrån krav hela vägen nerifrån och upp börjar bli föråldrad:

– I dag gör man så att man väljer rätt plattform och planerar konfigurering eller utvecklingsprojekt utan att bekymra sig om driftsättning eller skalbarhet, säger Kumar:

– Nu när det finns allmänt tillgängliga lösningar baserade på api:er och plattformar kan it-chefen fokusera på innovationer som gynnar verksamheten snarare än att grotta ner sig i sådant som infrastruktur, hosting, nätverk och skalbarhet.

Hyperskalare, som Microsoft, Amazon och Google, tar stor plats i den världen, eftersom de har de hästkrafter som behövs för att hysa riktigt stora plattformar samtidigt som de klarar enorm skalabilitet, påpekar Kumar. Han tillägger att B-laget på molnmarknaden omfattar molnäkta plattformsleverantörer som Salesforce och Servicenow.