För ett drygt år sedan meddelade Volvo Cars att man skulle satsa stort på egen utveckling, genom att öppna en hubb i centrala Stockholm. Sedan dess har fordonsjätten jobbat med att bygga upp det nya kontoret. Inte minst rekrytering har varit en viktig del.

Runt 300 personer fanns på plats när satsningen inleddes. Det uttalade målet då var att ha cirka 700 personer på plats. Men än så länge är det en bit kvar till de 400 som Volvo siktat på att rekrytera.

Volvo väljer att kommunicera via sin pressavdelning och den svarar så här på hur det har gått med rekryteringen:

– Det har gått bra. Volvo Tech Hub Stockholm öppnade för cirka sex månader sedan och vi har etablerat en attraktiv arbetsplats och haft god framgång i att attrahera kompetens.

Har ni lyckats rekrytera alla ni vill ha in?

– Vi har rekryterat mycket kompetens och fortsätter att göra det. I dagsläget är vi cirka 500 som utgår från techhubben. Vi har inget tidsmål för när all kompetens ska finnas på plats utan fokuserar på att anställa rätt kompetens efter de behov som vi har.

Varifrån har ni främst rekryterat?

– Det är varierat, med tyngd på kompetens inom mjukvara. Både från Sverige och internationellt. De som sitter i Volvo Tech Hub Stockholm representerar 40 nationaliteter.

Vilken typ av utveckling är det som sker?

– Utvecklingen är främst relaterad till direktförsäljning och digitalisering av kundresan, för att ta bort friktion och underlätta köpprocessen och göra det enklare att ha en Volvo.

I samband med lanseringen pratade vi med ett antal konsultbolag som jobbar med Volvo. De lät inte allt för oroliga av Volvos etablering, utan välkomnade initiativet. På frågan om det bara sker intern utveckling eller om Volvo jobbar med andra bolag vid sin Stockholmshubb också svarar Volvo:

– Avdelningar och anställda inom Volvo Tech Hub Stockholm är en del av Volvo Cars, där vi arbetar i team som spänner över flera avdelningar och siter. Det är både helt interna projekt och projekt som innefattar externa samarbetspartner och konsulter.

Oklart kring nedskärningar

Några konkreta exempel på vad man uppnått hittills kan Volvo inte precisera. Men bolaget betonar vikten av att den nya hubben finns på plats.

– Vi jobbar i team som involverar olika delar av bolaget och är relaterade till bolagets utveckling. Ett konkret och viktigt exempel på vad vi uppnått är att sätta Volvo Cars på Stockholms techkarta och lyckats att attrahera spetskompetens. Vi har positionerat Volvo Tech Hub Stockholm som en attraktiv arbetsplats i Stockholm och vi har attraherat kompetens till våra fokusområden från Sverige och internationellt.

Och det är inte bara rekrytering på agendan. Nyligen meddelade Volvo Cars också att man ska spara in på motsvarande 1300 tjänster i Sverige. Det är 6 procent av det totala antalet anställda i Sverige. Det bolaget specificerar är att omkring 1 100 tjänster är på den globala operativa enheten Volvo Personvagnar, medan de återstående 200 befattningarna berör Volvo Cars verksamhet i Sverige.

Exakt hur de åtgärderna kommer påverka bolagets konsultinköp och den fortsatta etableringen av Stockholmshubben besvarar bolaget på följande sätt:

– Vi kommer att veta det längre in i processen och vilken organisationsstruktur och kompetenser vi kommer att behöva mer av och vilka vi kommer att behöva mindre av. Vi vet i dagsläget inte vilka kompetenser som berörs.