Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla användarnamn och lösenord som används för olika tjänster. 41 procent av svenskarna uppger att de minst en gång i månaden inte kan logga in på ett konto för att de glömt inloggningsuppgifter och nära en femtedel råkar ut för det minst en gång i veckan.

Det visar en undersökning som autentiseringsföretaget Okta låtit göra och där 1 000 svenskar tillfrågats.

67 procent av svenskarna uppger att de tycker det är jobbigt med alla användarnamn och lösenord och 28 procent att det är irriterande att behöva skapa nya inloggningsuppgifter för varje ny tjänst på nätet.

Irritationen kan i sin tur leda till att användarna helt enkelt lämnar tjänsten utan att slutföra köpet eller bokningen – det gäller framför allt tjänster inom detaljhandel och besöksnäring enligt undersökningen.

84 procent av svenskarna vill i gengäld använda den typ av lösning som EU arbetar med – en digital plånbok där man kan samla sina identiteter. Det gör svenskarna till de som är mest positiva till det i hela EU. I dag använder dock färre svenskar, 27 procent, en sådan lösning jämfört med EU-snittet på 32 procent.