För sju år sedan bestämde EU-kommissionen att Apple skulle betala 13 miljarder euro (motsvarande 150 miljarder kronor) i retroaktiv skatt till Irland, men 2020 kom en lägre instans av Europeiska unionens domstol fram till att Apples avtal med den irländska staten inte bryter mot lagen.

Nu står det klart att beslutet har överklagats till en högre instans och därmed är det alltså återigen dags för advokaterna att fila på sina argument.

– Utgången kommer att avgöra om medlemsländerna kan fortsätta att bevilja multinationella företag betydande skattelättnader i utbyte mot jobb och investeringar, säger EU-kommissionens advokat Paul-John Loewenthal i ett uttalande som citeras av nyhetsbyrån Reuters.

Om allt går enligt planerna kommer Europeiska unionens domstol att uttala sig i frågan den 9 november.