Det nytecknade avtalet innebär att Redpill Linpro bistår med support till Bolagsverket för den öppen källkods-baserade API- och integrationsmotorn WSO2, som myndigheten har valt som plattform. Med hjälp av den ska Bolagsverket hjälpa näringslivet att göra företagsinformation tillgänglig.

– Genom att tillgängliggöra informationen via API:er ska företag och myndigheter på ett enkelt sätt kunna hämta och lämna information om företag och företagande. I detta sammanhang är en API Managementplattform helt central, säger Björn Ström, it-arkitekt på Bolagsverket i ett pressmeddelande och uppskattar just att det handlar om öppen källkod.

– Open source är kostnadseffektivt då det ger oss mycket goda möjligheter att testa nya tjänster och produkter.

– Att arbeta med API:er och integration är viktigt för att kunna maximera användningen av data och på så sätt bygga mer effektiva digitala ekosystem som i sin tur bidrar till en utveckling av både bättre tjänster och ökad samhällsnytta. Vi är därför glada att kunna bistå Bolagsverket i deras arbete med API och integration, säger Redpill Linpros koncernchef Henrik Gavelli i en kommentar.