I samband med att konsultbolagen presenterat sina kvartalsrapporter framkommer det att efterfrågan just nu skiljer sig ganska markant åt beroende på vilka kunder man har och vilka segment man jobbar mot. En kundgrupp som brukar lyftas fram som en tryggare punkt i sämre tider är offentlig sektor. Och den lyfts även nu av många bolag som en del av marknaden som fortfarande har bra tryck.

Men vad är det då som händer inom offentlig sektor? Chas Visual Management är ett bolag som har mycket uppdrag inom offentlig sektor, och vd Charlie Hansson bekräftar bilden av att det finns mycket att göra där, trots sämre tider.

– Offentlig sektor är samhällsnyttodriven så det är en mer stabil marknad i lågkonjunktur. Det är bra drag med mycket team och nya projekt inom såväl frontend och backend, säger han om hur efterfrågan ser ut nu.

Chas finns med på många av de stora ramavtalen, och där händer det en hel del.

– Det känns som det rör sig i alla sektorer. Varje avtal har en strid ström av avrop. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är nöjda med att vi har så mycket inom offentlig sektor.

Mycket systemutveckling

Charlie Hansson säger att systemutveckling fortfarande är det vanligaste åtagandet, men det finns också områden där Chas har sett ett avsevärt ökat intresse.

– Säkerhet är något som har blossat upp. Man hör mer om det nu än man gjorde tidigare. Det är inte förbi systemutveckling än för oss, men vi har sett att det blir mer och mer där. Ett annat område många tittar på är data engineering. Datahantering är intressant för många myndigheter, som vill få ordning på sin data och datastrukturer och kunna dra nytta av det. Det jobbas också mycket med tillgänglighet. Med UX och tjänster kring det.

Jon Persson, vd på Cygni, ger samma bild, det vill säga att offentlig sektor fortsätter köpa it-tjänster även när det går trögt.

– Offentlig sektor och banksektorn går bra och fortsätter köpa tjänster. Det är två stora branscher som håller uppe marknaden, säger han och konstaterar att det är en marknad som fungerar på ett annat sätt.

– Det är ingen dramatisk ökning från tidigare, utan det är mer att den sektorn inte är kvartalsstyrd på samma sätt. Det gör att det ofta blir långsiktiga samarbeten, och det ger en annan möjlighet för oss att arbeta metodiskt. Här kan man planera mer än annars.

Anpassade system

Cygni är numera en del av Accenture, som gör en satsning på offentlig sektor, inte minst genom sitt koncept Custom Development, vilket innebär att man hjälper myndigheter att bygga anpassade system. Jon Persson tar det nyligen tecknade avtalet med Skatteverket i Östersund som ett tydligt exempel.

– Där köpte de in ett team med Cygni-konsulter. Det finns inga system att köpa, utan det handlar om att bygga system från grunden utifrån myndighetens behov. Det är ett nytt sätt att jobba på som funkar bra och jag hoppas att vi kommer se fler sådana uppdrag.

Men inte heller offentlig sektor ger en helt entydig bild vad gäller efterfrågan. Det som kännetecknar marknaden på den privata sidan just nu är att det varierar mycket beroende på kundsegment och enstaka kunder. Lite av samma mönster finns även inom offentlig sektor.

– Vi upplever att det finns ganska stora skillnader i både svenskt näringsliv och inom offentlig sektor, säger Jörgen Qwist, vd på Combined X och utvecklar:

– Inom vissa delar är det väldigt högt tryck. Det finns delar av svensk industri som går väldigt bra. Sedan har vi de som säljer sällanköpsvaror till hushåll som har det väldigt tufft. Vi ser att det är lika splittrat inom offentlig sektor. Försvarsindustrin dundrar verkligen på, medan vi upplever att det finns ganska stora sparkrav till exempel inom sjukvården.

Lite lägre aktivitet

Den bilden delas av Peter Hellgren, vd på Consid, som har sett en viss förändring under de senaste månaderna..

– Offentlig sektor är något försiktigare efter regeringsskiftet, det är lite lägre aktivitet än tidigare. Det är många som har fått sänkta budgetar så det är lite trögare i den offentliga sektorn just nu. Men efter regeringsskiften tar det ofta lite tid innan allt taktar igång igen, säger han.

Men bland de projekt ni har inom offentlig sektor nu, är det något särskilt område som är extra hett?

– Det är en viss försiktighet när man inte har full koll på sina budgetar, men är det något som verkligen sticker ut så är det it-säkerhet, där är alla spjäll öppna. Det klassiska är annars att man prioriterar teknikskiften och tar igen gamla skulder. Det är många som har sett över och valt att bygga bort de teknikskulder man haft.

Peter Hellgren nämner också ett område som är extra hett, men där det kanske inte alltid finns konkreta projekt än.

– AI har tagit enorm fart. Vi har inte en enda kunddialog nu där det inte tas upp hur man kan använda AI för att bli mer effektiv.