Ett nytt tioårigt ramavtal har tecknats mellan FMV och Saab gällande centralt systemstöd för den svenska arméns taktiska ledningsstödsystem, LSS Mark. Uppdraget kommer huvudsakligen att utföras av Saabs dotterbolag Combitech.

Avtalet har ett totalt värde på cirka 1,2 miljarder kronor under tioårsperioden, och innefattar tjänster och teknisk support för den svenska arméns digitala infrastruktur för ledningsstöd. Combitech kommer leda en stor del av arbetet från flera olika platser i Sverige.

– Att vara en del av den svenska arméns digitala transformationsresa är ett stort privilegium och ansvar. Vår del av leveransen till LSS Mark kommer att fortsätta stärka den svenska arméns ledningsförmåga under många år framöver, säger Mikael Krusenberg, chef för Combitechs division Security solutions i ett pressmeddelande.

LSS Mark är det sammantagna system av system som möjliggör att krigsförbanden, inom alla stridskrafters rörliga markförband, kan ledas i fält från divisionschef till soldat.

– Att jobba på Combitech innebär att man är med och utvecklar Sveriges motståndskraft. Detta avtal är ett bra exempel på det. Jag är stolt över att se vilken skillnad vi gör genom att bidra till ett smartare och mer motståndskraftigt samhälle, och jag är angelägen om att få med ännu fler medarbetare i det arbetet, säger Combitechs vd Jessica Öberg.