Ännu ligger de nordiska företagen efter de europeiska när det gäller AI-användning som verkligen genererar intäkter. Bara sex procent kategoriseras som framstående inom AI, jämfört med tolv procent av företagen i Europa enligt en ny rapport från Accenture.

Men det är lite av en synvilla för även om vi släpar efter i dag har vi ett bra utgångsläge för att snabbt accelerera och köra om – 78 procent av organisationerna har omarbetat sina strategier och planer för moln-infrastrukturer under de senaste åren för att uppnå framgång inom AI.

– Och även om bara sex procent av våra företag har lyckats skapa en vinnande AI-strategi så tror vi att det om bara två år kan handla om 15–20 procent, säger Per Österman, ansvarig för affärsområdet Applied Intelligence på Accenture i Norden.

– Den största nackdelen vi har är att vi inte har tillräckligt mycket data i våra molnplattformar att använda oss av ännu.

Olika strategier

Orsaken till att vi släpar efter är dock inte att företagen här inte flyttar till molnet utan att strategierna ofta skiljer sig åt.

– Många företag i Norden flyttar inte sitt systemarv in i molnet utan framtidssäkrar i stället genom att ändra sin datamodell och rensa bort data av dålig kvalitet eller data som av annan anledning inte är användbar längre. Men mina kolleger ute i Europa konstaterar att de ibland har en annan syn där och ofta flyttar in allt i molnet – en så kallad lift and shift – och sedan går igenom och gör transformationen när den gamla datan ligger i den nya platformen.

Det här innebär att när de nordiska företagen väl flyttat till molnet så är sträckan kort att få fart på AI-applikationerna och utnyttja de nya verktyg som kommit.

– Vi tar smällen direkt men kommer ikapp sen – vi ligger i pole position. Många företag har omdefinierat sin strategi och fått in en AI-komponent – nu gäller det att få det operationellt också. Och jag tror vi har en bra chans. säger Per Österman.

Störst AI-mognad finns enligt studien i dag i råvaru- och tillverkningsindustrin medan branscher som finansiella tjänster, hälsa, kommunikation och media inte kommit lika långt.

Snabbare transformation

Samtidigt väntas AI-transformationen gå fortare än den digitala transformationen har gjort. Mellan 2019 och 2022 fördubblades de AI-relaterade intäkterna för nordiska företag och de kommande tre åren räknar Accenture med en tredubbling.

– AI-utvecklingen är på allvar nu och alla berörs det finns ett före och ett efter och det går inte att backa. Alla företag kommer att behöva ställa om till att arbeta datadrivet, säger Per Österman.

Men för att lyckas gäller det att på allvar förstå att den här transformationen inte har något slut.

– Jag kallar det för en kontinuerlig företagsövergripande transformation – en ständigt pågående process. Bara några få bolag klarar att jobba så men man måste få till det och få in det i kulturen.

Vad är då de bästa råden för att företag ska lyckas hamna på rätt väg i sin AI-transformation?

– För det första måste man utbilda hela verksamheten att arbeta datadrivet och förstå effekten det kan ge. Man måste rekrytera rätt kompetens men också behålla den kompetens man har och man ska heller inte underskatta möjligheten att utbilda personalen – på alla nivåer, från styrelserna till receptionisterna.

Per Österman lyfter också fram vikten av att hitta ett sätt att prioritera användarfall.

– Jag tror det finns en ganska låg kunskapsnivå när det handlar om hur man använder tekniken. Ofta applicerar man den bara på det man gör i dag. Men man måste tänka utanför boxen och skapa nya värden för att ligga i frontlinjen. Den innovationsförmågan är viktig att bygga.

Och till sist är ledarskapet avgörande.

– Vi behöver företagsledare som förstår det med hjärta, själ och hjärna. Ledare som man vil följa med till okänd mark. Det är den typen av ledarskap som behövs.