Smartphone-tillverkarna har brottats med många utmaningar de senaste åren - allt ifrån nedstängningarna och leveransproblem under Covid-19-pandemin till inflationen och de tuffare ekonomiska tiderna, som gjort att många väljer bort den här typen av investeringar.

Det har inneburit ras på marknaden de senaste åren. 2022 backade försäljningen med 12 procent, mätt i antal leveranser, vilket var den största nedgången sedan analysföretaget Canalys inledde sina mätningar 2003.

Under fjärde kvartalet minskade den globala försäljningen med 17 procent. 

Men nu kan en vändning vara på gång – och det finns mycket aktörerna i branschen kan göra för att positionera sig för en uppgång.

I en ny rapport tar Canalys tempen på smartphone-marknaden. De konstaterar visserligen att smartphone-branschen fortfarande har problem, och tar bland annat upp risken för lågkonjunktur. Det finns också fortsatta risker vad gäller utbudet av komponenter och för störningar i leveranskedjorna.

Men samtidigt pekar Canalys på fem tecken som kan visa att en vändning är på gång:

  1. Lagernivåerna börjar se bättre ut. ”Lagren återgår till sunda nivåer för många leverantörer och distributörer runt om i världen”, skriver de. Leverantörerna har satsat på marknadsföringskampanjer för att stimulera försäljningen. Även om lagernivåerna för vissa modeller och regioner fortfarande är ganska höga ser det betydligt hälsosammare ut än för bara ett kvartal sedan.
  2. Anpassningsförmåga. Leverantörerna har anpassat sig till ett tuffare affärsklimat genom att fokusera på samarbeten i distributionskanalen, lönsamhet och hållbara affärsmodeller. Det här har kommit att innebära ett nära samarbeta med partners i fråga om marknadsföring och produktplanering. De fokuserar också på att optimera verksamheten, lägger mer krut på att förstå slutanvändarna, vilket bäddar för en mer långsiktigt tillväxt, anser Canalys.
  3. Komponentförsörjningen har normaliserats. Det gäller både tillgången och kostnaderna, vilket underlättar leverantörernas planering.
  4. Nya aktörers intåg på marknaden och nya innovationer. Nya företag lockas till smartphone-branschen eftersom det här fortfarande är en nyckel i hela den uppkopplade världen. Allt ifrån ai-utvecklare till elfordonstillverkare söker sig mot industrin. Företag som Google investerar för att växa. Det här ger en injektion till marknaden och förväntas verka positivt på efterfrågan.
  5. Det finns en uppdämd efterfrågan på en del marknader, där import och produktion av smartphones varit begränsad bland annat som följd av importrestriktioner, exempelvis Egypten och Pakistan. Nu är efterfrågan mycket högre än utbudet, vilket skapar förutsättningar för en återhämtning när restriktionerna hävs.

Sammantaget förutspår Canalys att de här faktorerna kommer att medföra att smartphone-marknaden återgår till en tillväxt på 4,4 procent nästa år.

Analytikerna ger också tips till leverantörerna om hur de bäst kan positionera sig inför den här uppgången: Diversifiera sina marknadsportföljer geografiskt. Satsa på framväxande marknaden och en yngre generation användare.

De anser även att leverantörerna ska bygga robusta lokala organisationer och främja lokala partnerskap.

”Arbeta med pålitliga lokala partners för att snabbt kunna upptäcka och minska affärsrisker och finansiella risker, och skapa en tillväxtplan tillsammans”, uppger de i rapporten.

Canalys ger också rådet att satsa på varumärkesbyggande och fokusera på att bygga pålitliga varumärken, och att anamma globala trender som hållbarhet.

Därtill bör de sträva efter att utveckla den digitala infrastrukturen, för att optimera logistiken och datadelningen mellan försäljning, produktion och den strategiska planeringen.