I november meddelade konsultbolaget Enfo att man ska dela bolaget i två delar, som sedan dess har verkat under namnen Enfo och Enfo Consulting. Men redan i samband med att bolaget meddelade omorganisationen framkom det att konsultdelen Enfo Consulting skulle få ett nytt namn när allt var klart under andra kvartalet.

Vilket alltså är nu. Idag meddelas också att Enfo Consulting byter namn till Epical från och med 1 juni.

Epical ska enligt vd Mikko Valorinta vara ett renodlat it-konsultföretag som kommer att verka utifrån olika affärsenheter. Data & analys, integration, digital säkerhet, digitala tjänster och applikationstillämpningar är huvudområdena. Epical kommer vara ett dotterbolag till Enfo Oyj.

Den del som fortfarande heter Enfo jobbar numera enbart i Finland, med bland annat plattforms- och molntjänster och datacenter samt supporttjänster.

Den största delen av Epical finns i Sverige. Enligt Mikko Valorinta har konsultverksamheten cirka 350 anställda i Sverige och ungefär 130 i Finland. Någon Sverigechef kommer man inte ha utan han blir vd för hela verksamheten.

– Vi driver det nordiskt så vi har inget landsfokus på det sättet, utan det drivs mer utifrån de olika affärsenheterna, säger han och konstaterar att det är ett sätt att jobba som blivit allt vanligare.

– En bra sak som vuxit fram efter pandemin är att kunderna är mer öppna nu för att jobba efter en hybrid modell. Det gör att vi kan bemanna projekt från många olika ställen.

Epicals svenska verksamhet är fördelad på sex kontor, vilka finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Örebro och Skövde.

Mikko Valorinta säger att såväl den nya organisationen som det nya namnet har tagits väl emot av både personal och kunder. Det nya sättet att jobba har nu börjat sätta sig.

– Idag är det bara det nya varumärket vi lanserar. Vi sade i november att vi skulle vara klara med den nya organisationen under andra kvartalet och har jobbat med det sedan dess. Det har hittills blivit väl mottaget av kunderna. De förstår logiken i det, säger han.

Hur ser det ut framöver, finns det planer på att sälja den svenska delen av verksamheten?

– Vår ägare KPY har tidigare sagt att de gärna breddar ägarbasen, säger Mikko Valorinta.

Anssi Lehikoinen, vd för huvudägaren Osuuskunta KPY, säger så här i ett pressmeddelande om den nya organisationen, det nya namnet och vad som väntar framöver.

– Vi tror att den nya företagsstrukturen och uppdelningen av verksamheterna kommer skapa möjligheter för en mer effektiv utveckling och som är i linje med deras respektive intressen. Det finns stor kompetens och potential i både Enfos it-tjänster och konsultverksamheter, och vi ser möjligheter med att utveckla deras aktieägarvärde, säger han och kommenterar delen om att bredda ägandet så här.

– I enlighet med vår ägarpolicy fortsätter KPY också att leta efter affärs- och ägarpartners för båda företagen för att stärka deras lönsamma tillväxt.