Det framkommer i Nexers årliga undersökning Tech Talent Report.

Närmare bestämt 54 procent av yrkesverksamma inom tech i åldern 20-35 år planerar att byta jobb inom ett år.

I rapporten ges en inblick i vad den här kategorin letar efter hos en arbetsgivare:

Till exempel anser nästan hälften, eller 47 procent, att kontinuerlig kompetensutveckling är en av de tio viktigaste aspekterna i arbetslivet. Här skiljer techtalangerna ut sig – bland andra högskoleutbildade i samma ålder är siffran 23 procent.

Det visar sig också att många av de unga inom tech sätter stor vikt vid mjuka förmågor. 73 procent anser att förmågor som kreativitet, driv, ledarskap och sociala kompetenser hör till de främsta framtidskompetenserna. 

– Techtalanger urskiljer sig på flera plan i jämförelse med andra unga högutbildade. Att ständig utveckling är starkt efterfrågat och att mjuka förmågor listas som framtidens främsta kompetenser antyder ett behov hos företag att sätta strategier för att möta dessa krav, annars riskerar de att gå miste om viktig kompetens och utvecklingsmöjligheter, säger Pernilla Johansson, vd på Nexer Tech Talent i en kommentar.

Tech Talent Report är framtagen av Nexer Tech Talent tillsammans med Kairos Future och bygger på en enkätundersökning med över 500 techtalanger. Med techtalanger avses studerande eller yrkesverksamma med universitets- eller högskoleutbildning inom tech.