Det amerikanska finansbolaget Fidelity Investments har nu beräknat att Twitter idag är värt 33 procent av vad Elon Musk ursprungligen betalade för mikrobloggen, rapporterar Bloomberg.

Fidelitys beräkningar baseras på en nedvärdering som gjorts av företagets egen ägarandel i sociala medier-plattformen. Exakt hur Fidelity kom fram till siffran framgår däremot inte.

Elon Musk köpte Twitter för 44 miljader dollar under 2022. Något som han själv sagt var för mycket pengar. Som vd har Elon Musk därefter gjort flera stora och snabba förändringar av bolaget som väckt mycket uppmärksamhet men också fått negativa bemötanden från bland annat användarna.

Läs också: Twitter drar sig ur EU:s frivilliga uppförandekod för desinformation