I kölvattnet av Chat GPT väntas marknaden för så kallad generativ AI explodera i omsättning, enligt nya beräkningar från Bloomberg Intelligence. Från att ha omsatt 40 miljarder dollar under 2022 väntas marknaden bli värd 1,33 biljoner dollar år 2032, motsvarande över 13 000 miljarder kronor.

Det skulle innebära en årlig tillväxt på 42 procent, enligt analytikerna.

Den största delen spås komma från hårdvara som omsätter 641 miljarder dollar 2032 enligt Bloombergs beräkningar, medan mjukvara står för 280 miljarder dollar. Även digital marknadsföring runt AI spås omsätta stora belopp.

Enligt prognosen kommer generativ AI stå för 10-12 procent av alla it-utgifter om tio år, att jämföras med under en procent i dag.

– Världen står inför en explosionsartad tillväxt inom sektorn för generativ AI under de kommande tio åren, vilket i grunden kommer att förändra hur tekniksektorn fungerar, säger studiens huvudförfattare Mandeep Singh i ett pressmeddelande.