Det här ska ske inom ramen för ett finansieringsprogram som OpenAI lanserar nu och som syftar till att öka den försvarsfokuserade forskningen och kapaciteten, rapporterar Securityweek.

Chat GPT-skaparen planerar att dela ut bidrag i summor om 10 000 dollar i form av API-krediter eller direktfinansiering till projekt som främjar försvarande användningsområden för generativ AI-teknik.

"Vårt mål är att arbeta med försvarare över hela världen för att förändra dynamiken i cybersäkerhet, genom att tillämpa AI och genom samordning av likasinnade individer som arbetar för vår kollektiva säkerhet", uppger företaget i ett uttalande.

Programmet syftar vidare till att uppmuntra utvecklare att skapa ”banbrytande AI-funktioner” som ska främja säkerheten samt utveckla metoder för att kvantifiera cybersäkerheten i AI-modeller.

Open AI kommer löpande att utvärdera och acceptera ansökningar om finansiering eller annat stöd.