Team D3, med huvudkontor i Springfield, Missouri, har en nettoomsättning på 120 miljoner dollar med 200 anställda runt om i USA. Bolaget är även platinumpartner till Autodesk och tillsammans med Addnodes dotterbolag Symetri skapas en av Autodesks största globala partner tack vare affären.

Redan under fjolåret köptes bolaget Microdesk som blev en del av Symetri, och nu tar man alltså nästa steg. Efter förvärvet kommer Symetri att ha mer än 400 000 dagliga användare, 25 000 kunder och 1 000 medarbetare på 30 kontor i Europa och USA.

Köpeskillingen kan landa på 59 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 640 miljoner kronor. Av den prislappen är 31 miljoner dollar fast och resten beroende av framtida finansiella resultat. Transaktionen planeras att slutföras i början av juli och Team D3 blir då en del av Addnode Groups division Design Management och dess dotterbolag Symetri.

– Tillsammans kommer vi att kunna tillföra än mer värde till våra kunder i deras ambition att arbeta smartare och mer hållbart. Symetris egen teknologi, såsom Naviate och Sovelia-lösningarna, blir ett attraktivt erbjudande till Team D3:s kunder, liksom att vi tillsammans blir starkare i den kompetens och erfarenhet som vi kan erbjuda våra amerikanska kunder, säger Symetris vd Jens Kollserud i ett pressmeddelande.

– Team D3 är ett kompletteringsförvärv till Symetri och är i linje med vår tillväxtstrategi. Symetri har framgångsrikt vuxit organiskt och genom att förvärva och integrera andra partners till Autodesk, samt med stöd från en stark portfölj av egenutvecklade programvaror och relaterade tjänster. Detta förvärv kommer att stärka Symetri, skapa värde för våra aktieägare och öppna ytterligare möjligheter att kapitalisera på vår närvaro på den amerikanska marknaden, säger Johan Andersson, vd och koncernchef för Addnode Group i en kommentar.