2022 anmäldes 5 330 personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Av dem kom 70 procent från offentlig sektor och runt 25 procent från privat sektor. Det framgår av IMY:s årliga rapport.

I årets rapport har antalet anmälningar i Sverige jämförts med antalet anmälningar i våra nordiska grannländer. Flest incidenter anmäls i Danmark följt av Sverige och Finland. Men tittar man på hur mycket som anmäls i förhållande till folkmängd rapporterar Danmark tre gånger fler incidenter och Finland dubbelt så många som Sverige.

IMY drar därför slutsatsen att det sannolikt rapporteras betydligt färre incidenter än vad som faktiskt inträffar enligt Andrea Amft som är analytiker på IMY.

– Det kan handla om så många som 10 000 ytterligare incidenter årligen som borde rapporteras till oss men antingen aldrig upptäckts eller som vi inte får anmälningar om, säger hon i en kommentar.