För tre år sedan, 2020, valde EU att inte direkt förbjuda medlemsländerna från att använda sig av kinesiska telekombolag när det bygger ut sina 5g-nät – trots påtryckningar från USA. I stället uppmanades medlemsländerna att begränsa eller utesluta leverantörer som kan anses utgöra en säkerhetsrisk från centrala delar av sina telekomnät.

Thierry Breton, EU:s kommissionär för den inre marknaden, ska förra vecjkan ha informerat telekomministrarna om att endast en tredjedel av EU-länderna hade infört Huawei-förbud i kritiska områden, enligt Financial Times.

Tjänstemän uppger för tidningen att det finns en oro för att nationella regeringar rör sig för långsamt. Därför övervägs nu ett totalförbud mot högriskleverantörer.

Bland annat pekas Tyskland ut för att fördröja det hela även om landet, enligt Reuters, övervägt att förbjuda vissa komponenter från Huawei och ZTE.