Myndigheten har också skickat ett brev till Chat GPT-skaparen OpenAI för att få mer information. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

”DPA är bekymrat över hur organisationer som använder sig av så kallad ’generativ’ artificiell intelligens hanterar personlig information”, uppger myndigheten.

DPA uppger vidare att de kommer att vidta olika åtgärder i framtiden, men som ett första steg har de bett OpenAI att klargöra några saker om Chat GPT.

Myndigheten vill ha information om hur de samlade in de data som de använde när de skapade sin programvara och hur de lagrar data, däribland den information som kommer från användarfrågor.