Bard, Googles utmanare till den populära chattboten Chat GPT, har på sistone blivit allt bättre på matematik, logiskt tänkande och programmering.

Enligt Googles egna beräkningar är den senaste versionen av Bard ungefär 30 procent bättre på problemlösning jämfört med den föregående versionen.

Anledningen till förbättringen är att Google filat på sina språkmodeller, något som i korthet innebär att Bard tar lite längre tid på sig för att komma fram till relevanta svar.

Som en följd kan Bard numera skriva kod som vänder på ord, listar ut räntan på ett sparkonto eller räknar ut primtal.

Vill du veta mer om ändringarna kan du ta del av ett inlägg från Jack Krawczyk och Amarnag Subramanya på Google-bloggen The Keyword.