Google Cloud kommer nu att utöka sin tjänst Google Cloud Consulting, som låter kunder få hjälp av experter för att lära sig använda molnet, rapporterar Techcrunch.

Framöver kommer Google Cloud Consulting bland annat erbjuda träning för företagsledningar gällande hur organisationer effektivt och ansvarsfullt kan använda sig av generativ AI för att stärka sin verksamhet.

Det kommer också finnas möjligheter för kunder att lära sig använda generativ AI för saker som datanalyser, automatiserade affärsprocesser och att nyttja stora språkmodeller för att göra förfrågningar gällande intern data. 

"Dessa nya erbjudanden kan ge kunder direkt erfarenhet med AI-lösningar som är produktionsredo genom att använda den egna datan för praktiska ändamål inom deras egen organisation", skriver Carrie Tharp, Googles Clouds VP for Industires och Lee More, VP for Global Google Cloud Consulting.

Läs också: Googles chattbot Bard blir allt bättre på programmering