Adobes nya produkt Firefly är en generativ AI-driven bildskapare som är utformad för att vara "säker för kommersiell användning" – så mycket att Adobe erbjuder upphovsrättsersättning för eventuella juridiska problem som uppstår vid användning av produkten.

Adobe marknadsför Firefly, som släpptes i betaversion i går, som ett sätt att erbjuda AI-drivet bildskapande och redigering till företagsanvändare, och skryter med att det kan tillhandahålla "kommersiellt gångbart innehåll av professionell kvalitet i snabb takt". Enligt företaget har AI:n tränats på stockbilder som ägs av företaget, public domain-innehåll och annat material med öppen licens eller utan upphovsrätt.

Företag som är intresserade av att använda företagsversionen av Firefly får räkna med att betala en fast avgift - Adobe ville inte avslöja en exakt siffra - för en företagsövergripande licens att använda det generativa AI-verktyget. Företaget säger att priset kommer att bestämmas utifrån den aktuella organisationens "behov och storlek", enligt en talesperson.

Tyngdpunkten i Adobes pressmeddelande ligger på kommersiella användningsområden. Där generativ AI, utan särskild träning och begränsningar, ibland ger konstiga eller juridiskt problematiska svar på instruktioner, marknadsförs Firefly som det "kommersiellt säkra" alternativet.

Och även om Fireflys begränsade träningsdatauppsättningar delvis är utformade för att säkerställa att systemet inte gör intrång i befintliga immateriella rättigheter, förstärker Adobe systemets säkerhet genom att erbjuda en klausul om ersättning för immateriella rättigheter i sitt användaravtal.

Erbjudandet liknar det som finns tillgängligt för Adobes Stock-produkt – men enligt en talesperson för Adobe är det inte identiskt. Den grundläggande idén med Stock-ersättningen är att Adobe, så länge kunden använder produkten i enlighet med villkoren, kommer att kompensera kunden för eventuella immaterialrättsliga anspråk som kan uppstå. Talespersonen betonar att de sista detaljerna för Firefly fortfarande håller på att utarbetas, eftersom Firefly för närvarande är i betaversion, och påpekar att Firefly för företag inte förväntas förrän under andra halvåret i år.

Firefly kommer också automatiskt att generera en "content credentials"-tagg för alla skapade bilder, med bildens namn, datum för skapandet och vilka verktyg som använts för att skapa den. Content Credentials kommer att vara ett gratis verktyg med öppen källkod, säger Adobe, och är tänkt att fungera som en "digital innehållsdeklaration" som ger konsumenterna mer information om varifrån det genererade innehållet kommer.