Företaget har också meddelat att de ska ta hänsyn till närvaro på kontoret i helhetsbedömningen av medarbetarnas prestation. Detta enligt uppgifter till amerikanska nyhetskanalen CNBC.

Enligt interna dokument som CNBC tagit del av uppdaterade Google sin policy för hybridarbete i veckan, och det är där som det slås fast att de ska börja följa upp närvaro med hjälp av passerkorten och konfrontera anställda som inte kommer in när de ska.

Det här gäller i USA, men de tittar också på om det går att implementera i andra länder.

De flesta medarbetare väntas vara på kontoret minst tre dagar i veckan.

Googles personalchef, Fiona Cicconi, skickade i onsdags ut ett e-postmeddelande till de anställda, där hon betonade vikten av att befinna sig på kontoret och motiverade det med att "det finns helt enkelt inget som ersätter att träffas personligen." "Självklart tror inte alla på 'magiska korridorsamtal', men det råder ingen tvekan om att det gör en positiv skillnad att arbeta tillsammans i samma rum", skrev hon uppger CNBC.

"Många av de produkter vi presenterade på I/O och Google Marketing Live förra månaden var resultatet av att team arbetade sida vid sida."

I meddelandet ber personalchefen också anställda som fått distansarbete godkänt att överväga att gå över till hybridarbete om de bor i närheten av ett kontor.