En grupp forskare ledda av University of Kansas i USA påstår sig ha tränat upp en maskininlärningsalgoritm så att den kan upptäcka forskningsrapporter som genererats av Chat GPT med 99 procents träffsäkerhet. Det hela uppmärksammades först av The Register.

Enligt forskarna har Chat GPT:s popularitet lett till ett kulturskifte gällande arbete, utbildning och skrivande där det är viktigt att kunna skilja mänskligt från AI-genererat textförfattande. Inte minst när en AI kan sätta samman text från flera olika källor utan att den blir ordentligt granskad efter fel.

Verktyget har påvisat att människor skiljer sig på flera olika sätt från Chat GPT när det kommer till akademiskt skrivande. Bland annat användare mänskliga forskare ofta långa stycken och ett betydligt mer uttrycksfullt och även tvetydigt språk med vissa återkommande ord.

Enligt forskarna skulle deras metod kunna användas och vidareutvecklas av andra för att upptäcka AI-använding inom andra typer av skrivande.

Läs också: Googles chattbot Bard blir allt bättre på programmering