En ny medlemsundersökning genomförd av fackförbundet Akavia visar att 66 procent av de svarande bedömer att deras egen organisations kunskap om AI är låg eller mycket låg. Samtidigt ska 69 procent av de svarande säga sig vilja gå en utbildning för att lära sig hur de kan använda AI-verktyg i arbetet.

– Hittills är det tyvärr bara 6 procent av de anställda som erbjudits AI-utbildning. Om vi ska kunna ta tillvara på de möjligheter som AI ger behöver arbetsgivarna snabbt få igång satsningar på medarbetarnas kompetensutveckling inom AI, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia, i ett pressmeddelande.

Enligt Akavias undersökning tror 54 procent att AI kan göra så att arbetsuppgifterna kan utföras mer effektivt. 46 procent tror att AI kommer öka produktiviteten. 28 procent tror att kvaliteten på arbetet kommer bli högre och 27 procent tror att de kommer få andra arbetsuppgifter till följd av AI.

56 procent av de svarande är övervägande positiva till AI:s påverkan, 11 procent är övervägande negativa och 33 procent vet inte eller tror inte det kommer påverka. Enbart 9 procent av de tillfrågade är oroliga för att bli av med jobbet på grund av AI.

Akavias webbundersökning omfattade totalt 3 146 intervjuer mellan 29 maj till 2 juni 2023. Utifrån ett stratifierat slumpmässigt urval blev svarsfrekvensen 26 procent. Resultatet ska vara vägt på kön, ålder, sektor och profession.

Akavia organiserar ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer.

Läs också: Konsumentorganisationer kräver åtgärder mot generativ AI