Microsoft har nu presenterat sin färdplan för att bygga en superkvantdator inom loppet av tio år genom att använda sig av de topologiska kvantbitar som företaget arbetet med under flera års tid.

Enligt Microsoft är topologiska kvantbitar (nu kallade hårdvaruskyddade kvantbitar) snabbare, mindre och mindre benägna att tappa data jämfört med andra kvantbitar. Detta på grund av att de har ett inbyggt skydd mot störningar som värme, subatomiska partiklar och magnetfält.

Som nästa steg på vägen ska Microsoft bygga hårdvaruskyddade kvantbitar som är mindre än 10 mikrometer på sidan och som ska kunna utföra en kvantberäkning på mindre än en mikrosekund.

Efter detta ska de hårdvaruskyddade kvantbitarna flätas samman genom vad som tidigare främst varit en teoretiskt teknik. Därpå ska ett multikvantbitsystem byggas, följt av ett mer robust kvantsystem.

Detta ska slutligen leda fram till en superkvantdator som ska kunna utföra en miljon kvantberäkningar i sekunden med en felmarginal som högst är en på biljonen.

Läs också: IBM:s nya framsteg ett stort kliv mot mer användbara kvantdatorer