The Network Resilience Coalition är namnet på en ny organisation som är tänkt att förbättra säkerheten i nätverksprodukter som routrar och switchar.

Flera av de största nätverksföretagen, närmare bestämt AT&T, Broadcom, BT Group, Cisco Systems, Fortinet, Intel, Juniper Networks, Lumen Technologies, Palo Alto Networks, Verizon och VMware, har redan valt att gå med i The Network Resilience Coalition och förhoppningen är att fler företag ska ansluta sig så småningom.

Det första uppdraget för den nya organisationen blir att kartlägga vilka problem som finns och målsättningen är att en första rapport med förslag på fokusområden ska kunna presenteras före årsskiftet.

– Ett problem försvinner inte när vi berättar att en uppdatering finns tillgänglig utan när enheten har uppdaterats eller när den berörda enheten kopplats bort från nätverket, säger Junipers säkerhetschef Derrick Scholl i en kommentar till Networkworld.