Kalkylatorn Cloud Carbon Calculator, som kan nås via IBM:s molnpanel, innehåller en rad grafer och diagram för att spåra de totala koldioxidutsläppen som skapas när kunden använder IBM:s moln, uppdelat på per tjänst, per avdelning och per plats, rapporterar CS amerikanska systertidning Networkworld. 

Genom att få den informationen ska kunderna kunna identifiera vilka arbetslaster som orsakar mest utsläpp och sedan ändra sin molnprofil för att minimera dem. Kalkylatorn upptäcker dessa så kallade ”hot spots” för utsläpp med hjälp av maskininlärning och algoritmiska funktioner som utvecklats i samarbete med Intel.

IBM:s molnchef Alan Peacock säger i en kommentar att företag som en del av en färdplan för AI-transformation måste överväga hur de ska hantera tillväxten av data i moln- och lokala miljöer.

– Detta är särskilt viktigt idag när vi ser att organisationer möter ett ökat tryck från investerare, tillsynsmyndigheter och kunder att minska sina koldioxidutsläpp.