I dag granskas röntegenbilderna från en mammografi av två bröstradiologer, en kompetens som det i dag är ont om. Nu har forskare vid Lunds universitet i en studie tittat på om AI skulle kunna vara ett säkert och effektivt stöd.

Och studien, som publiceras i The Lancet Oncology, visar att AI-stödd mammografiscreening både är säkert och drar ner arbetsbördan för radiologerna med 44 procent.

I studien har kvinnor slumpats till AI-stödd screening eller till vanlig screening och det visade sig att AI sparade in fem månaders jobb på de 40 000 screeningundersökningarna i gruppen som granskades med AI.

– I vår studie har vi låtit AI identifiera de undersökningar som har ökad risk för bröstcancer, vilka sedan har granskats av två läkare. Övriga undersökningar har enbart granskats av en läkare. I granskningen har läkaren/läkarna haft hjälp av AI som markerat misstänkta fynd i bilden, säger Kristina Lång, forskare och docent i diagnostisk radiolog vid Lunds universitet och överläkare vid Unilabs mammomagrifienhet i Malmö.

Det resulterade i 20 procent fler cancerfall, 244 jämfört med. 203, än i den grupp där två radiologer bedömde röntgenbilderna

– Men bara tre fler falska positiva, det vill säga där cancermisstanken försvann efter kompletterande utredning, säger Kristina Lång.

Hon framhåller att studien har genomförts på ett och samma ställe och att man nu behöver undersöka om resultaten står sig under andra förutsättningar, exempelvis med andra läkare och med andra AI-algoritmer.