Kinas cybermyndighet har nu presenterat preliminära regler som kommer kräva att tjänsteleverantörer som hanterar över en miljon användares data genomgår minst en granskning varje år, rapporterar Reuters.

De tjänster som hanterar data för färre än en miljon användare behöver genomföra en avstämning vad gäller hanteringen av personlig information vartannat år.

Infrastruktursinformationsleverantörer och tjänster som hanterar data för över en miljon användare och som hanterar data över landsgränsen kommer också behöva genomgå en säkerhetsgranskning.

Även tjänster som äger data tillhörande över 100 000 användare och tjänster med över 10 000 användare som hanterar känslig data kommer att utvärderas.

Läs också: Kina fastställer regler kring generativ AI